فر توکار

سینجر
فر توکار SMS1 دارای مشعل بالای فر برقی دارای مشعل آون گازی مجهز به فن سیرکولاسون هوای گرم مجهز به المنت دور فن کنترل دمای فر گازی ترموستاتیک کنترل دمای المنت ها...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت فول برق FLS11 CR دارای برد تاچ دارای ۹ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی دارای لعاب سلف کلین...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FES1 CR دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای ...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FES13 CR دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FES2 CR دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای ...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FES3 CR دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای ...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی SES4 دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تای...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FES9 CR دارای برد تاچ ( لمسی ) دارای ۴ حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای ...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FMS17 دارای برد تاچ دارای ۸ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکو...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FMS2 CR دارای برد تاچ دارای ۸ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلس...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازیFMS24 CR دارای برد تاچ دارای ۸ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلس...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FMS6 CR دارای برد تاچ دارای ۸ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلس...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت برقی گازی FMS9 CR دارای برد تاچ دارای ۸ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلس...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت فول برق FLS10 CR دارای برد تاچ دارای ۹ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی دارای لعاب سلف کلین...
جدید!
سینجر
فر توکار اسمارت فول برق FLS1 CR دارای برد تاچ دارای ۹ حالت پخت پخت ۳D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی دارای لعاب سلف کلین...
مشاهده 1–15 از 20 نتیجه