ماشین لباسشویی

سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612SC ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم درجه حرارت درجه حرارت ۹۰ ...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612WC ۶ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم درجه ح...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-70-X3712SCکیلوگرم ۷ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم...
ماشین لباسشوییWMS-60-X3712WC ۷ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم درجه حر...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-80-D1814 S موتور اینورتر بدون تسمه (DD inverter motor) دارای ۱۲ برنامه شستشو دیگ بزرگ ۸ کیلویی درب اتومات ، ۱۴۰۰ دور دارای نمایشگر بزرگ LED ب...
سینجر
ماشین لباسشویی  ۸ کیلویی مدل WMS-80-X3812SC ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم در...
سینجر
ماشین لباسشویی ۸ کیلویی مدل WMS-80-X3812WC ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آبکشی اضافه تنظیم سرعت دور قابلیت تنظیم درج...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-70-X4814WC داراى ۱۶ برنامه شستشو داراى نمایشگر بزرگ ال سى دى(Extra large LCD) برنامه شستشوى سریع تنظیم زمان شروع کار (Delay) برنامه آبکشى اضا...
نتایج یافت شده 8