هم اکنون دارنگان حکمت کارت میتوانند از طریق دستگاه های کارت خوان حکمت کارت در فروشگاه مرکزی (برندشاپ) تهران به آدرس

تهران،خیابان امین حضور،پاساژ خلیج فارس،طبقه همکف،فروشگاه کندی
و شماره تماس:۰۲۱۳۳۵۴۶۰۹۷
اقدام به خرید نمایند.